Specialisté na výrobu doplňků stravy

V roce 2008 společnost Corposan, s.r.o. vypracovala a zahájila inovativní provoz systému skladování, technologie výroby a balení doplňků stravy – Příručka jakosti a systému HACCP. Samozřejmou součástí je pravidelný monitoring – ověřování účinného fungování postupů a vedení záznamů. Společnost Corposan, s.r.o. má zavedený systém identifikace přijímaných surovin a hotových výrobků.
V roce 2009 byla společnost Corposan, s.r.o. podrobena auditu Státní Zemědělskou a potravinářskou inspekcí, s inspektorátem v Hradci Králové, viz gro závěrečné zprávy kontrolního orgánu:
Na vysoké úrovni je zpracován systém Příručka jakosti a systému HACCP. Systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických bodů (HACCP) ve skladování, technologii výroby a balení oplňků stravy, systém sledovatelnosti, vysoký stupeň osobní a provozní hygieny, systém sledování výskytu škůdců v prostorách provozovny, nakládání s odpady…

Kontrola jakosti

Fyzikální vlastnosti

 • Hmotnostní stejnoměrnost ČL 2009
 • Rozpadavost tablet a kapslí, ČL 2009
 • Rozpustnost sypkých přípravků, ČL 2009
 • Oděr – lámavost tablet, ČL 2009
 • Tvrdost tablet, ČL 2009
Zkoušky fyzikálních vlastností jsou prováděny v laboratoři společnosti Corposan, s.r.o.

Mikrobiologická nezávadnost

 • Koliformní bakterie, SOP OV 901
 • Escherichia coli, SOP OV 902
 • Celkový počet mikroorganismů, SOP OV 917
 • Kvasinky, SOP OV 918
 • Plísně, SOP OV 918
 • Salmonella, SOP OV 920

Přítomnost těžkých kovů

 • Kadmium: SOP OV 200.01
 • Olovo: SOP OV 200.01
 • Rtuť: SOP OV 200.03
Výše uvedené zkoušky provádí akreditovaná laboratoř SZU

Vývoj společnosti

Společnost Corposan, s.r.o. je specialistou na zakázkovou výrobu doplňků stravy. Záměrem společnosti je krédo: Kvalitní produkt = spokojený zákazník. Strategie se přirozeně odvíjí od potřeb zákazníků s cílem pružně reagovat na přání a požadavky zadavatelů výroby. Flexibilita a kreativita vedoucího týmu je zárukou a stálým zdrojem inovací pohotově zaváděných do výrobního procesu a synergicky umožňujících realizaci širokého spektra variability zakázek.

Historie společnosti

Corposan, s.r.o. vznikl v roce 2005 transformací fyzické osoby poskytující zakázkovou výrobu tablet již od roku 1996. Od roku 2006 zaznamenává společnost dynamický rozvoj zaváděním nových technologií do výroby, tento trend ruku v ruce s maximálním nasazením potenciálu vedoucího týmu je i nadále hlavní investiční strategií společnosti.

Zbyněk Milner

Pavel Vácha