Etiketování

Velikosti etiket: Výška 15 až 100 mm, délka 20 až 300 mm.
Etiketa je označena vyražením šarže a  expirace.
Etiketování je příhodnou dílčí formou povinného označování, dává možnost prezentace a sděluje koncovému zákazníkovi povinná data o produktu.