Homogenizace

Homogenizace (mísení) je komplikovaný krok technologické úpravy surovin, neboť soubor suchých částic nesourodé velikosti a různé hustoty, zpravidla nesoucí elektrostatický náboj, působí proti dosažení homogennosti směsi. Z těchto důvodů je nezbytně nutné před započetím technologických úprav surovin zvážit jejich povahu a náchylnost k těmto nežádoucím projevům a zařadit vhodný typ mletí, granulace – granulace za vlhkasuchá granulace.

Technologie užívaná v naší společnosti je unikátní svou bezprašností, kontajnerovým systémem umožnující dvou i více stupňovou homenizaci s mezikrokem homogenizace sítováním a mletím. Tato technologie je šetrná k homogenizované směsi, je zabráněno kontaminaci, úniku aromatických látek ze směsi a vnikání nežádoucí vlhkosti. CELÝ PROCES PROBÍHÁ V UZAVŘENÉM SYSTÉMU.

Foto / video galerie