Potahování tablet

Potahování tablet je technologickým krokem sprejového nanášení látek a to jak čirých, tak barevných, vytvářejících obal tablety o hmotnosti 1- 4% váhy tablety.

Tento obal nijak neomezuje rychlost rozpadu a následného uvolňování účinných látek do organizmu, pokud se nejedná o potah enterosolventní, který má přímo za cíl ovlivnit proces farmakodynamiky, rozpadu tablety a pozdějšího nástupu účinků v tenkém střevě.

Potahování tablet je jedním ze závěrečných technologických kroků při výrobě tablet a TABLETOVÁNÍ, který umožňuje barevné rozlišení tablet, jejich snadnější polykatelnost, a to nejen úpravou povrchu, ale i uzavřením nepříznivých chuťových a pachových vjemů uvnitř pod potahem. BLISTROVÁNÍ, či PLNĚNÍ DO DÓZ je ideálním způsobem balení takto ošetřeného produktu.

Potahovací technologie společnosti Corposan, s.r.o. je pokročilou generací systému šetrného jak k účinným látkám v tabletách, tak i k zachování fyzikálních parametrů vyrobených tablet. Systém tepelné rekuperace a vysoce efektivní proces samočištění zohledňuje citlivý přístup k životnímu prostředí, který je ve společnosti Corposan, s.r.o nedílným kritériem v ostře sledovaném procesu výroby.