Fluidní sušení

Jedná se o technologickou operaci, při níž práškovitá látka účinkem proudícího vzduchu vytváří vznášející se vrstvu částic, které jsou obtékány vzduchem přesně řízené teploty, čímž dochází k sušení. Správně řízený proces fluidního sušení umožňuje předcházet rozkladu tepelně degradabilních účinných látek a stává se tak velice šetrnou formou sušení surovin. Jedná se o nezastupitelný technologický krok zařazený zpravidla po granulaci za vlhka.

Fotogalerie