Homogenizace

Corposan homogenizace

 

Corposan homogenizaceHomogenizace (mísení) je komplikovaný krok technologické úpravy surovin, neboť soubor suchých částic nesourodé velikosti a různé hustoty, zpravidla nesoucí elektrostatický náboj, působí proti dosažení homogennosti směsi. Z těchto důvodů je nezbytně nutné před započetím technologických úprav surovin zvážit jejich povahu a náchylnost k těmto nežádoucím projevům a zařadit vhodný typ mletí, granulace –granulace za vlhka, suchá granulace.

 

© Copyright 2011 - CORPOSAN, s.r.o. | Tvorba www: Webpublicator