Zavedení HACCP

Corposan zavedení HACC

 

Tým HACCP

Vedoucí týmu HACCP, správce dokumentu HACC : Pavel Vácha
Koordinátor týmu HACCP, manažer kvality: Zbyněk Milner
Interní auditor:  PharmDr. Pavel Řádek, Pavel Vácha.

V roce 2008 společnost Corposan, s.r.o. vypracovala a zahájila inovativní provoz systému skladování, technologie výroby a balení doplňků stravy – Příručka jakosti a systému HACCP. Samozřejmou součástí je pravidelný monitoring -  ověřování účinného fungování postupů a vedení záznamů. Společnost Corposan, s.r.o. má zavedený systém identifikace přijímaných surovin a hotových výrobků.
V roce 2009 byla společnost Corposan, s.r.o. podrobena auditu Státní Zemědělskou a potravinářskou inspekcí, s inspektorátem v Hradci Králové, viz gro závěrečné zprávy kontrolního orgánu:
„Na vysoké úrovni je zpracován systém Příručka jakosti a systému HACCP. Systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických bodů (HACCP) ve skladování, technologii výroby a balení doplňků stravy, systém sledovatelnosti, vysoký stupeň osobní a provozní hygieny, systém sledování výskytu škůdců v prostorách provozovny, nakládání s odpady…“

© Copyright 2011 - CORPOSAN, s.r.o. | Tvorba www: Webpublicator