Kontrola jakosti

Corposan kontrola jakosti


Kontrolovaná kriteria, užité metody:

Mikrobiologická nezávadnost:

Koliformní bakterie, SOP OV 901
Escherichia coli, SOP OV 902
Celkový počet mikroorganismů, SOP OV 917
Kvasinky, SOP OV 918
Plísně, SOP OV 918
Salmonella, SOP OV 920

 

Přítomnost těžkých kovů:

Kadmium, SOP OV 200.01
Olovo, SOP OV 200.01
Rtuť, SOP OV 200.03
Výše uvedené zkoušky provádí akreditovaná laboratoř SZU.

 

Fyzikální vlastnosti:

Hmotnostní stejnoměrnost ČL 2009
Rozpadavost tablet a kapslí, ČL 2009
Rozpustnost sypkých přípravků, ČL 2009
Oděr – lámavost tablet, ČL 2009
Tvrdost tablet, ČL 2009
Zkoušky fyzikálních vlastností jsou prováděny v laboratoři společnosti Corposan, s.r.o.

O výsledcích kontroly jakosti jsou vedeny záznamy v systému HACCP a je pořizován výrobní protokol, jenž je nedílnou součástí každé šarže.

© Copyright 2011 - CORPOSAN, s.r.o. | Tvorba www: Webpublicator